NORMES DEL CONCURS

1.Elegibilitat
Odissea Visual de la Terra
El concurs està obert a tots els fotògrafs arreu del món, sense importar l'edat.

Històries de pedres
El concurs està obert a tots els residents d'un Geoparc de la UNESCO arreu del món, sense importar l'edat.

Els 5 sentits del teu Geoparc
El concurs està obert a tots els joves d’entre 12 i 18 anys que resideixin dins d'un Geoparc de la UNESCO. Cada participant pot presentar un màxim d'una sol·licitud.
Important: Les sol·licituds poden ser individuals o bé fer-se conjuntament a partir d'una classe o grup juvenil. La classe o el grup només poden presentar una sol·licitud, la persona que presenta la sol·licitud ha de ser el responsable d'aquest treball col·lectiu.

Per als 3 concursos, els empleats d'un Geoparc Mundial de la UNESCO, els seus familiars directes i qualsevol persona involucrada en l'organització o la valoració del concurs no poden participar.

2.Directrius d'enviament
Odissea visual de la Terra
Totes les fotos han de ser preses dins d'un Geoparc Mundial de la UNESCO i han de ser d’obra original dels participants.
Cap altre persona pot ser propietària o controlar els materials que apareguin a la foto. La foto no ha d'infringir la marca registrada, els drets d'autor, els drets morals, els drets intel·lectuals o els drets de privadesa de cap entitat o persona.
Les imatges s'han d'enviar en format PDF, PNG o JPEG en alta resolució. No s'acceptaran imatges RAW ni imatges TIFF.
La grandària del fitxer no ha de superar els 5 megapíxels.
La foto ha de tenir com a mínim 1600 píxels d'amplada (si és una imatge horitzontal) o d'altura (si és una imatge vertical).
Les imatges també han de ser identificades i datades amb el nom del lloc en concret i el nom del Geoparc de la UNESCO.

Històries de pedres
Totes les històries i fotos han de ser d’obra original dels participants. Cap tercer pot ser propietari o controlar els materials que apareguin a la foto. La història i la foto no han d'infringir la marca registrada, els drets d'autor, els drets morals, els drets intel·lectuals o els drets de privadesa de cap entitat o persona.
Les històries s'han d'enviar en format de text amb una extensió mínima de 300 paraules i màxima de 450 paraules.
Les fotos complementàries s'han d'enviar en format PDF, PNG o JPEG en alta resolució. La grandària del fitxer no ha de superar els 10 megapíxels. La foto ha de tenir com a mínim 1.600 píxels d'amplada (si és una imatge horitzontal) o d'altura (si és una imatge vertical). Les històries i fotos també han de ser identificades i datades amb el nom del lloc i el nom del Geoparc de la UNESCO.
Important: la foto és només una il·lustració del text. La selecció es farà prioritàriament en base a la qualitat del text.

Els 5 sentits del teu Geoparc
Totes les sol·licituds han de ser d’obra original dels participants. La sol·licitud s'ha d'enviar com un document de Word dividit en 5 parts (tacte, vista, audició, olfacte i gust). En cada part, s'ha d'incloure un text d'entre 70 i 150 paraules, explicant la característica del seu territori. La sol·licitud pot relacionar cada un d'aquests 5 sentits. (Per exemple: per l'olfacte, una olor especial de l'herba mullada després de la pluja. Pel tacte, una tela local específica, una fulla, una roca, etc.)

A més del text, encara que no és obligatori, els participants poden enviar una foto per il·lustrar la característica del Geoparc relacionada amb els sentits.
Pel so (audició), els participants poden enviar una breu gravació de so feta amb el mòbil (mp3).

3. Llengua
Totes les sol·licituds s’han d’escriure en la llengua local o nacional.

4. Retoc de la foto
La foto ha d’estar en el seu estat original i no pot ser alterada de cap manera incloent eliminar, afegir, invertir o distorsionar els subjectes dins del marc. Les excepcions inclouen l'optimització estàndard (eliminació de pols, retallada, ajustaments raonables d'exposició, color i contrast, etc.). Aquells que infringeixin aquesta norma seran desqualificats del concurs, desposseïts de qualsevol premi i tindran prohibit inscriure's en futurs concursos del GGN.

5.Sol·licituds
Les sol·licitud no seran acceptades llevat que siguin enviades a través del canal oficial del concurs. Les sol·licituds que no siguin enviades pel canal adequat seran eliminades.

Procés: Les candidatures es realitzaran omplint la pàgina de registre i s'enviaran directament a l'UGGp amb el qual s’estigui associat. Cada UGGp seleccionarà 3 guanyadors locals de l'UGGp. Si aquest Geoparc és l'únic en un país, s’enviaran directament les candidatures dels 3 guanyadors al GGN amb el text acompanyant traduït a l'anglès. Si hi ha diversos Geoparcs en un país, tots els Geoparcs locals enviaran les candidatures dels seus 3 guanyadors a l'Organització Nacional del Geoparc.

Entre els 3 guanyadors de cada UGGp local, l'Organització Nacional del Geoparc seleccionarà 3 guanyadors a nivell nacional i enviarà les seves candidatures al GGN amb el text acompanyant traduït a l'anglès. Entre els 3 guanyadors nacionals, el GGN seleccionarà 3 guanyadors internacionals que rebran un premi del GGN.

6. Jurat
Les sol·licituds seran revisades per un grup d'experts designats per la Xarxa Mundial de Geoparcs. Totes les decisions seran definitives.

7. Desqualificació
La Xarxa Mundial de Geoparcs es reserva el dret de desqualificar qualsevol inscripció que es consideri inadequada o no compleixi amb les normes del concurs establertes.

8. Premis
Els premis s’anunciaran en una data posterior. Cap premi és transferible i no hi haurà premis en efectiu.

9. Ús de les histories i de les fotos
En entrar al concurs, els participants accepten que les històries i les fotos presentades puguin ser utilitzades per la Xarxa Mundial de Geoparcs per a fins publicitaris, integrar-se a la base de dades de la GGN i ser utilitzades amb fins promocionals en qualsevol mitjà sense una compensació addicional. La GGN podria reutilitzar imatges i textos acompanyats d'imatges per a usos limitats i raonables sempre i quan l'ús no interfereixi amb els drets del propietari ni impedeixi el seu dret de utilitzar el material presentat en el concurs per qualsevol altre finalitat. Sota les condicions esmentades, la reutilització d'imatges i textos acompanyats d'imatges per a fins educatius,promocionals/publicitaris de la GGN, informació de notícies, ensenyament o investigació i per benefici del públic no constitueix una infracció de drets d'autor i està permès pel propietari. El mateix s'aplica a les xarxes socials.

10. Durada del concurs
El concurs començarà l’1 d'abril de 2024 i totes les inscripcions han de ser rebudes abans del 31 de desembre de 2024. Els guanyadors seran anunciats al març de 2025.

11. Compliment legal
Totes les lleis i regulacions federals, estatals i locals s'apliquen. El concurs no té validesa on estigui prohibit. En entrar al concurs, els participants accepten complir amb aquestes normes, les decisions dels jutges i de la Xarxa Mundial de Geoparcs, que són vinculants i definitives en qüestions relacionades amb aquest concurs.