ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ

1. Επιλεξιμότητα

Γήινη Οπτική Οδυσσεια
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους φωτογράφους παγκοσμίως, ανεξαρτήτως ηλικίας,

Ιστορίες της Πέτρας
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους κατοίκους ενός Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO, ανεξαρτήτως ηλικίας,

Οι 5 αισθήσεις του Γεωπάρκου σου
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους νέους ηλικίας 12-18 ετών που κατοικούν εντός ενός Γεωπάρκου της UNESCO. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει το πολύ μία συμμετοχή.
Σημαντικό: Οι αιτήσεις μπορούν να είναι ατομικές ή αποτέλεσμα κοινής εργασίας μιας τάξης ή μιας λέσχης νέων. Η τάξη ή ο σύλλογος μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση, το άτομο που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος αυτής της συλλογικής εργασίας.

Σους 3 διαγωνισμούς δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι ενός Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO, τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους και οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διοργάνωση ή την κρίση του διαγωνισμού.

2. Οδηγίες υποβολής

Γήινη Οπτική Οδύσσεια
Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τραβηχτεί εντός ενός Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO και πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των συμμετεχόντων.
Κανένας τρίτος δεν μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η φωτογραφία.
Η φωτογραφία δεν πρέπει να παραβιάζει τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής οποιασδήποτε οντότητας ή προσώπου.
Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF, PNG ή JPEG σε υψηλή ανάλυση.
Δεν θα γίνονται δεκτές εικόνες RAW ή εικόνες TIFF.
Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 megapixel.
Η φωτογραφία πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.600 pixels (αν πρόκειται για οριζόντια εικόνα) ή ύψος (αν πρόκειται για κάθετη εικόνα).
Οι εικόνες θα πρέπει επίσης να φέρουν το όνομα του τόπου και το όνομα του Γεωπάρκου UNESCO.

Ιστορίες της Πέτρας
Όλες οι ιστορίες και οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των συμμετεχόντων. Κανένας τρίτος δεν μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η ιστορία ή η φωτογραφία. Η ιστορία και η φωτογραφία δεν πρέπει να παραβιάζουν τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα ιδιωτικότητας οποιασδήποτε οντότητας ή προσώπου.
Οι ιστορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή κειμένου με μέγεθος τουλάχιστον 300 λέξεις και μέγιστο 450 λέξεις.
Οι σχετικές φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή PDF, PNG ή JPEG σε υψηλή ανάλυση. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 megapixel. Η φωτογραφία πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 1.600 pixels (αν πρόκειται για οριζόντια εικόνα) ή ύψος (αν πρόκειται για κάθετη εικόνα).

Οι ιστορίες και οι φωτογραφίες θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται και να χρονολογούνται με το όνομα του τόπου και το όνομα του Γεωπάρκου UNESCO.
Σημαντικό: η φωτογραφία είναι απλώς μια εικονογράφηση του κειμένου. Η επιλογή θα γίνει κατά προτεραιότητα με βάση την ποιότητα του κειμένου.

Οι 5 αισθήσεις του Γεωπάρκου σου
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί ως έγγραφο Word χωρισμένο σε 5 μέρη (αφή, όραση, ακοή, όσφρηση και γεύση). Σε κάθε μέρος θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα κείμενο μεταξύ 70 και 150 λέξεων, το οποίο θα εξηγεί ποιο χαρακτηριστικό της περιοχής του ο συμμετέχων μπορεί να συσχετίσει με καθεμία από αυτές τις 5 αισθήσεις. (Για παράδειγμα: για την όσφρηση, μια ιδιαίτερη μυρωδιά του βρεγμένου γρασιδιού μετά τη βροχή. Για την αφή, ένα ιδιαίτερο τοπικό ύφασμα, ένα ιδιαίτερο φύλλο ενός φυτού, ένας ιδιαίτερος βράχος κ.λπ.)

Εκτός από το κείμενο, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν μία φωτογραφία που να απεικονίζει το χαρακτηριστικό του Γεωπάρκου που σχετίζεται με τις αισθήσεις.

Για τον ήχο (ακοή), οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν μια σύντομη ηχογράφηση που έχει γίνει με smartphone (mp3).

3. Γλώσσα
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην τοπική ή την εθνική γλώσσα.

4. Τροποποίηση φωτογραφιών
Η φωτογραφία πρέπει να είναι στην αρχική της κατάσταση και δεν μπορεί να αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αφαίρεσης, προσθήκης, αντιστροφής ή παραμόρφωσης των θεμάτων εντός του κάδρου. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν την τυπική βελτιστοποίηση (αφαίρεση σκόνης, περικοπή, εύλογες προσαρμογές στην έκθεση, το χρώμα και την αντίθεση κ.λπ.) Οι παραβάτες θα διαγράφονται από τον διαγωνισμό, θα στερούνται κάθε βραβείο(-α) και θα τους απαγορεύεται η συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς της GGN.

5. Κανάλι και διαδικασία υποβολής
Οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές εκτός εάν υποβληθούν μέσω του επίσημου καναλιού του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές που δεν υποβάλλονται μέσω του κατάλληλου καναλιού θα διαγράφονται.

Διαδικασία: Οι υποψηφιότητες γίνονται με τη συμπλήρωση της σελίδας εγγραφής και θα αποσταλούν απευθείας στο UGGp με το οποίο είστε συνδεδεμένοι. Ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα από το GGN, κάθε UGGp θα επιλέξει 3 τοπικούς νικητές UGGp. Εάν αυτό το Γεωπάρκο είναι το μοναδικό σε μια χώρα, θα στείλει απευθείας τις υποψηφιότητες των 3 νικητών στο GGN με το συνοδευτικό κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά. Εάν υπάρχουν πολλά Γεωπάρκα σε μια χώρα, όλα τα τοπικά Γεωπάρκα θα στείλουν την υποψηφιότητα των 3 νικητών τους στον Εθνικό Οργανισμό Γεωπάρκων. Μεταξύ των 3 νικητών κάθε τοπικού UGGp, ο Εθνικός Οργανισμός Γεωπάρκων θα επιλέξει 3 νικητές σε εθνικό επίπεδο και θα στείλει την υποψηφιότητά τους στο GGN με το συνοδευτικό κείμενο μεταφρασμένο στα αγγλικά. Μεταξύ και των 3 εθνικών νικητών, το GGN θα επιλέξει 3 διεθνείς νικητές GGN οι οποίοι θα λάβουν βραβείο GGN.

6. Κρίση
Οι συμμετοχές θα κριθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα οριστεί από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Όλες οι αποφάσεις είναι τελικές.

7. Αποκλεισμός
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετοχή που κρίνεται ακατάλληλη ή δεν συμμορφώνεται με τους αναφερόμενους κανόνες του διαγωνισμού.

8. Βραβεία
Τα βραβεία θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όλα τα βραβεία δεν μεταβιβάζονται και δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά.

9. Χρήση ιστοριών και φωτογραφιών
Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι οι ιστορίες και οι φωτογραφίες που υποβάλλονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων για διαφημιστικούς σκοπούς, να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων του GGN και να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Το GGN θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιήσει εικόνες και κείμενα που συνοδεύουν εικόνες/φωτογραφίες όπως παραπάνω για περιορισμένες και εύλογες χρήσεις, εφόσον η χρήση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη ή δεν εμποδίζει το δικαίωμά του να κάνει με το έργο ό,τι επιθυμεί.Υπό την προαναφερθείσα προϋπόθεση, η επαναχρησιμοποίηση εικόνων και κειμένων που συνοδεύουν εικόνες/φωτογραφίες όπως παραπάνω, για εκπαιδευτικούς, διαφημιστικούς σκοπούς του GGN, ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, διδασκαλία ή έρευνα και προς όφελος του κοινού δεν αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

10. Διάρκεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα αρχίσει την 1η Απριλίου 2024 και όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν παραληφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο του 2025.

11. Νομική συμμόρφωση
Ισχύουν όλοι οι ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί. Ο διαγωνισμός είναι άκυρος όπου απαγορεύεται. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους παρόντες κανόνες και τις αποφάσεις των κριτών και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, οι οποίες είναι δεσμευτικές και τελικές για θέματα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό.