چه کسی می تواند شرکت کند؟

چگونه می توان شرکت کرد؟

تا کی؟

لطفا قوانین مسابقه را بررسی کنید.

اودیسه بصری زمین

شرکت در این مسابقه برای همه عکاسان در سراسر جهان بدون در نظر گرفتن سن آزاد است.

داستان های استون

این مسابقه برای همه ساکنان ژئوپارک یونسکو بدون در نظر گرفتن سن آزاد است.

5 حواس ژئوپارک شما

این مسابقه برای همه جوانان 12 تا 18 ساله که در ژئوپارک یونسکو زندگی می کنند آزاد است. درخواست ها می تواند فردی یا نتیجه کار مشترک یک کلاس یا باشگاه جوانان باشد. کلاس یا باشگاه فقط می تواند یک درخواست ارسال کند، شخصی که درخواست را ارسال می کند باید رهبر آموزشی این کار جمعی باشد.

آمده شرایط شرکت در مسابقه در فصل 2 قوانین به تفصیل است

تمامی فایل ها باید تا ساعت 23:59 روز 31 دسامبر 2024 (10 دی 1403) ارسال شوند.

آیا می توانم چند ورودی ارسال کنم؟

خیر، ارسال چند متن مجاز نیست.

چگونه ثبت نام کنیم؟

ثبت نام را می توان به صورت آنلاین از طریق صفحه "ثبت نام" در وب سایت ما انجام داد.

چه چیزی می توانم برنده شوم؟

هر ژئوپارک یونسکو این اختیار را دارد که در مورد جوایزی که در سطح قلمرو آن ژئوپارک به برندگان اهدا میشود تصمیم بگیرد. جوایز فینالیست ها در سطح شبکه جهانی ژئوپارک ها در اوایل سال 2024 تعیین می شود.