KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kelpoisuus

Maan Visuaalinen Odysseia
Kilpailu on avoin kaikille valokuvaajille ympäri maailmaa iästä riippumatta,

Kiven tarinat
Kilpailu on avoin kaikille UNESCO Geoparkin asukkaille maailmanlaajuisesti iästä riippumatta,

Geoparkisi viisi aistia
Kilpailu on avoin kaikille 12-18-vuotiaille nuorille, jotka asuvat UNESCO Geoparkissa. Jokainen osallistuja voi lähettää enintään yhden kilpailutyön.
Tärkeää: Osallistumiset voivat olla henkilökohtaisia tai luokan tai kerhon yhteisen työn tulosta. Luokka tai kerho voi jättää vain yhden kilpailutyön, ja työn lähettäjän on oltava työstä vastaava opetushenkilö.

Näihin kolmeen kilpailuun eivät voi osallistua UNESCO Global Geoparkin työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja muut kilpailun järjestämiseen tai arviointiin osallistuvat henkilöt.

2. Lähetysohjeet

Maan Visuaalinen Odysseia
Kaikkien valokuvien on oltava otettu UNESCO Global Geoparkissa, ja niiden tulee olla osallistujien alkuperäisiä töitä.
Mikään kolmas osapuoli ei saa omistaa tai hallita kuvan sisältämää materiaalia.
Valokuva ei saa loukata minkään yhteisön tai henkilön tavaramerkkiä, tekijänoikeutta, moraalisia oikeuksia, immateriaalioikeuksia tai yksityisyyden suojaa.
Kuvat tulee lähettää PDF-, PNG- tai JPEG-muodossa korkearesoluutioisina.
RAW- tai TIFF-kuvia ei hyväksytä.
Tiedoston koko ei saa ylittää 5 megapikseliä.
Valokuvan on oltava vähintään 1 600 pikseliä leveä (jos kuva on vaakasuuntainen) tai korkea (jos kuva on pystysuuntainen).
Kuvien nimessä tulee myös olla kuvauspäivä, kuvauspaikan nimi ja UNESCO Geoparkin nimi.

Kiven tarinat
Kaikkien tarinoiden ja valokuvien tulee olla osallistujien alkuperäisiä töitä. Mikään kolmas osapuoli ei saa omistaa tai hallita mitään materiaalia, jonka tarina tai valokuva sisältää. Tarina ja valokuva eivät saa loukata minkään yhteisön tai henkilön tavaramerkkiä, tekijänoikeutta, moraalisia oikeuksia, immateriaalioikeuksia tai yksityisyyden suojaa.
Tarinat tulee lähettää tekstimuodossa, vähintään 300 sanaa ja enintään 450 sanaa.
Aiheeseen liittyvät valokuvat tulee lähettää PDF-, PNG- tai JPEG-muodossa korkearesoluutioisina. Tiedoston koko ei saa ylittää 10 megapikseliä. Valokuvan on oltava vähintään 1 600 pikseliä leveä (jos kuva on vaakasuuntainen) tai korkea (jos kuva on pystysuuntainen).
Tarinoiden ja kuvien nimessä tulee myös olla kuvauspäivä, kuvauspaikan nimi ja UNESCO Geoparkin nimi.
Tärkeää: valokuva on vain tekstin kuvitusta. Valinta tehdään ensisijaisesti tekstin laadun perusteella.

Geoparkisi viisi aistia
Kaikkien töiden tulee olla osallistujien alkuperäisiä töitä. Kilpailutyö tulee toimittaa Word-asiakirjana jaettuna 5 osaan (tunto, näkö, kuulo, haju ja maku). Jokaiseen osaan tulee sisällyttää 70–150 sanan pituinen teksti, joka selittää, minkä alueensa ominaisuuden osallistuja voi yhdistää kuhunkin näistä viidestä aistista. (Esimerkiksi: tuoksu, kostea ruohon tuoksu sateen jälkeen. Kosketus: erityinen paikallinen kangas, erityinen kasvin lehti, tietty kivi jne.).
Tekstin lisäksi, vaikkakaan se ei ole välttämätöntä, osallistujat voivat lähettää yhden valokuvan havainnollistamaan Geoparkin aisteihin liittyvää ominaisuutta.
Ääntä (kuuloa) varten osallistujat voivat lähettää lyhyen älypuhelimella tehdyn äänitallenteen (mp3).

3. Kieli
Kaikki hakemukset on kirjoitettava paikallisella tai kansallisella kielellä.

4. Valokuvan muuttaminen
Valokuvan on oltava alkuperäinen, eikä sitä saa muuttaa millään tavalla, kuten kuvassa olevia kohteita poistamalla, lisäämällä, kääntämällä tai vääristelemällä. Poikkeuksia ovat tavanomaiset kuvankäsittelytoimet (pölynpoisto, rajaus, kohtuulliset valotuksen, värin ja kontrastin säädöt jne.). Rikkojat poistetaan kilpailusta, heiltä poistetaan kaikki palkinnot ja heitä estetään osallistumasta tuleviin GGN-kilpailuihin.

5. Lähetyskanava ja prosessi
Kilpailutöitä ei hyväksytä, ellei niitä ole lähetetty virallisen kilpailukanavan kautta. Teokset, joita ei ole lähetetty oikean kanavan kautta, poistetaan.

Prosessi: Kilpailuun osallistutaan täyttämällä rekisteröintisivu, ja kilpailutyöt lähetetään suoraan paikalliselle UNESCO Global Geoparkillesi (UGGp). GGN:n aikataulun mukaisesti jokainen UGGp valitsee kolme paikallista UGGp-voittajaa. Jos tämä Geopark on ainoa maassa, se lähettää kolme voittajaehdokasta suoraan GGN:lle tekstit käännettynä englanniksi. Jos maassa on useita Geoparkeja, kaikki paikalliset Geoparkit lähettävät kolmen voittajan ehdokkaat kansalliselle Geopark-toimikunnalle. Kunkin paikallisen UGGp:n kolmen voittajan joukosta kansallinen Geopark-toimikunta valitsee kolme voittajaa kansallisella tasolla ja lähettää heidän ehdokkuutensa GGN:lle englanniksi käännettynä. Kaikkien kansallisten voittajien joukosta GGN valitsee kolme kansainvälistä GGN-voittajaa, jotka saavat GGN-palkinnon.

6. Arviointi
Kilpailutyöt arvioi Global Geopark Networkin nimeämä asiantuntijaraati. Kaikki päätökset ovat lopullisia.

7. Hylkääminen
Global Geopark Network varaa oikeuden hylätä kaikki sopimattomiksi katsotut tai kilpailusääntöjen vastaiset osallistumiset.

8. Palkinnot
Palkinnot julkistetaan myöhemmin. Kaikki palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi vaihtaa rahaan.

9. Tarinoiden ja valokuvien käyttö
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät, että Global Geopark Network voi käyttää lähetettyjä tarinoita ja valokuvia mainostarkoituksiin, sisällyttää GGN-tietokantaan ja käyttää mainostarkoituksiin missä tahansa mediassa ilman lisäkorvausta. GGN voi käyttää uudelleen kuvia ja tekstejä, joihin on liitetty kuvia, yllä kuvatulla tavalla rajoitettuun ja kohtuulliseen käyttöön niin kauan kuin käyttö ei loukkaa omistajan oikeuksia tai estä hänen oikeuttaan käyttää teosta haluamallaan tavalla. - Kuvien sekä tekstien ja kuvien käyttö yllä olevan mukaisesti GGN:n koulutus-, myynninedistämis- /mainostarkoituksiin, uutisraportointiin, opetukseen tai tutkimukseen ja yleisön hyödyksi ei riko tekijänoikeuksia, ja teoksen omistaja sallii sen. Sama koskee sosiaalista mediaa.

10. Kilpailun kesto
Kilpailu alkaa 1. huhtikuuta 2024, ja kaikkien ehdotusten on oltava perillä 31. joulukuuta 2024 mennessä. Voittajat julkistetaan maaliskuussa 2025.

11. Lainmukaisuus
Kaikki kansallisen lainsäädännön lait ja määräykset ovat voimassa. Kilpailu on mitätön siellä, jossa se on lailla kielletty. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä tuomareiden ja Global Geopark Networkin päätöksiä, jotka ovat sitovia ja lopullisia tähän kilpailuun liittyvissä asioissa.