PRAVILA NATJEČAJA

1. Prihvatljivost:

Zemljina vizualna odiseja
Natječaj je otvoren za sve fotografe diljem svijeta, bez obzira na dob.

Stijene pričaju
Natječaj je otvoren za sve stanovnike UNESCO geoparkova diljem svijeta, bez obzira na dob.

5 osjetila vašeg Geoparka
Natječaj je otvoren za sve mlade osobe u dobi od 12 do 18 godina koje žive unutar UNESCO Geoparka. Svaki sudionik smije dostaviti najviše jedan rad.
Važno: Prijave mogu biti individualne ili rezultat zajedničkog rada razreda ili kluba mladih. Razred ili klub može podnijeti samo jednu prijavu, a osoba koja podnosi prijavu mora biti odgojitelj.

Za sva 3 natječaja, zaposlenici UNESCO Globalnog Geoparka, njihovi bliski članovi obitelji, te bilo tko uključen u organizaciju ili ocjenjivanje natječaja ne mogu sudjelovati.

2. Smjernice za podnošenje:

Zemljina vizualna odiseja
Sve fotografije moraju biti snimljene unutar UNESCO svjetskog geoparka i trebaju biti originalan rad sudionika.
Nijedna treća strana ne smije posjedovati ili kontrolirati bilo koji materijal koji fotografija sadrži.
Fotografija ne smije kršiti žig, autorsko pravo, moralna prava, intelektualna prava ili prava privatnosti bilo koje osobe ili entiteta.
Fotografije treba priložiti u PDF, PNG ili JPEG formatu u visokoj rezoluciji.
Neće se prihvatiti fotografije u RAW ili TIFF formatu.
Veličina datoteke ne smije prelaziti 5 megapiksela.
Fotografija mora biti široka ili visoka najmanje 1.600 piksela (ovisno jeli je fotografija horizontalna ili vertikalna)
Fotografije bi također trebale biti identificirane i datirane s imenom mjesta i imenom UNESCO Geoparka.

Stijene pričaju
Sve priče i fotografije moraju biti originalni rad sudionika. Nijedna treća strana ne smije posjedovati ili kontrolirati bilo koji materijal koji priča ili fotografija sadrži. Priča i fotografija ne smiju kršiti žig, autorsko pravo, moralna prava, intelektualna prava ili prava privatnosti bilo koje osobe ili entiteta. Priče treba podnijeti u tekstualnom formatu s minimalno 300 riječi i maksimalno 450 riječi. Povezane fotografije trebaju biti podnesene u PDF, PNG ili JPEG formatu u visokoj rezoluciji. Veličina datoteke ne smije prelaziti 10 megapiksela. Fotografija mora biti široka ili visoka najmanje 1.600 piksela (ovisno jeli je fotografija horizontalna ili vertikalna). Priče i fotografije bi također trebale biti identificirane i datirane s imenom mjesta i imenom UNESCO Geoparka.
Važno: Fotografija je samo ilustracija teksta. Odabir će se prvenstveno vršiti na temelju kvalitete teksta.

5 osjetila vašeg Geoparka
Svi radovi moraju biti originalni rad sudionika. Rad treba biti podnesen kao Word dokument podijeljen u 5 dijelova (dodir, vid, sluh, miris i okus). U svakom dijelu treba uključiti tekst između 70 i 150 riječi koji objašnjava koju karakteristiku njihovog područja sudionik može povezati sa svakim od ovih 5 osjeta. (Na primjer: za miris, poseban miris mokre trave nakon kiše. Za dodir, posebna lokalna tkanina, posebno lišće biljke, određena stijena, itd.). Osim teksta, iako nije obavezno, sudionici mogu poslati jednu fotografiju koja ilustrira karakteristiku geoparka povezanu sa osjetima. Za zvuk (sluh), sudionici mogu poslati kratki snimak zvuka napravljen pametnim telefonom (mp3).

3. Jezik:
Sve prijeve trebaju biti napisane na lokalnom ili nacionalnom jeziku.

4. Uređivanje fotografija:
Fotografija mora biti u svom originalnom stanju i ne smije biti izmijenjena na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje, dodavanje, obrtanje ili izobličenje subjekata unutar okvira. Izuzeci uključuju standardnu optimizaciju (uklanjanje prašine, obrezivanje, razumna prilagodba ekspozicije, boje i kontrasta, itd.). Prekršitelji će biti diskvalificirani iz natječaja, bit će im oduzeta bilo kakva nagrada, te im zabranjen ulazak na buduće GGN natječaje.

5. Proces prijave na natječaj:
Prijave neće biti prihvaćene osim ako nisu podnesene putem službenog kanala natječaja. Prijave koje nisu podnesene putem službenog kanala bit će obrisane.

Proces: Kandidature se podnose ispunjavanjem obrasca za registraciju i bit će izravno poslane na UNESCO svjetski geopark (UGGp) s kojim ste povezani. Prema rasporedu Svjetske mreže geoparkova (GGN), svaki UGGp će odabrati 3 lokalna pobjednika UGGp-a. Ako je taj Geopark jedini u zemlji, izravno će poslati 3 pobjedničke kandidature GGN-u uz prateći tekst preveden na engleski jezik. Ako u zemlji postoji više Geoparkova, svi lokalni Geoparkovi poslat će kandidature svojih 3 pobjednika Nacionalnoj organizaciji za Geoparkove. Među 3 pobjednika svakog lokalnog UGGp-a, Nacionalna organizacija za Geoparkove odabrat će 3 pobjednika na nacionalnoj razini i poslat će njihove kandidature GGN-u uz prateći tekst preveden na engleski jezik. Među svim 3 nacionalnim pobjednicima, GGN će odabrati 3 međunarodna pobjednika GGN-a koji će primiti GGN nagradu.

6. Ocjenjivanje:
Prijave će biti ocijenjene od strane grupe stručnjaka imenovanih od strane Svjetske mreže geoparkova. Sve odluke su konačne.

7. Diskvalifikacija:
Svjetska mreža geoparkova zadržava pravo odbaciti svaku prijavu koja se smatra neprikladnom ili ne udovoljava navedenim pravilima natječaja.

8. Nagrade:
Nagrade će biti objavljene naknadno. Nagrade se ne mogu prenositi i ne postoje novčane nagrade.

9. Uporaba priča i fotografija:
Ulaskom u natječaj, sudionici se slažu da priče i fotografije koje su podnijeli mogu biti korištene od strane Svjetske mreže geoparkova u svrhu oglašavanja, integrirane u GGN bazu podataka i korištene u promotivne svrhe u bilo kojim medijima bez dodatne naknade. GGN može ponovno koristiti fotografije i tekstove, te prateće fotografije za ograničene i razumne svrhe, pod uvjetom da to ne ugrožava vlasnička prava ili ne sprječava vlasnika da radi s djelom kako želi. Pod navedenim uvjetima, ponovna uporaba fotografija i tekstova, te pratećih fotografija za obrazovne, promotivne/oglašavačke svrhe GGN-a, izvještavanje o vijestima, podučavanje ili istraživanje, te u korist javnosti nije kršenje autorskog prava i dopušteno je od strane vlasnika. Isti se uvjeti primjenjuju i na društvene medije.

10. Trajanje natječaja:
Natječaj će započeti 1. travnja 2024. godine, a sve prijave moraju biti primljene do 31. prosinca 2024. godine. Pobjednici će biti objavljeni u ožujku 2025. godine.

11. Pravna usklađenost:
Primjenjuju se svi državni i lokalni zakoni i propisi. Natječaj je nevažeći gdje je zabranjen. Ulaskom u natječaj, sudionici se slažu s poštovanjem ovih pravila i odluka sudaca Svjetske mreže geoparkova, koje su obvezujuće i konačne u pitanjima koja se odnose na ovaj natječaj.