VERSENYSZABÁLYOK

1. Részvételi jogosultság

Vizuális utazás a Föld körül
A pályázaton életkortól függetlenül minden fotós részt vehet világszerte.

A kövek történetei
A pályázaton részt vehet minden UNESCO Geoparkban élő fotós világszerte, életkortól függetlenül.

A geoparkod öt érzéke
A versenyen részt vehet minden 12–18 éves fiatal, aki valamelyik UNESCO Geopark területén lakik, minden résztvevő legfeljebb egy pályaművet küldhet be.
Fontos: A pályázat lehet egyéni, illetve egy osztály vagy bármely ifjúsági közösség közös munkájának eredménye. Egy osztály vagy közösség csak egy pályázatot nyújthat be, a pályázatot benyújtó személynek a közös munka oktatási vezetőjének kell lennie.

A pályázatokon nem vehetnek részt az UNESCO Globális Geoparkok szervezeteinek alkalmazottai, közvetlen családtagjaik, valamint a pályázat szervezésében vagy elbírálásában részt vevő személyek.

2. Pályázati útmutató

Vizuális utazás a Föld körül
Minden fotónak UNESCO Globális Geoparkban kell készülnie, és a pályázó eredeti munkájának kell lennie.
Harmadik fél nem lehet a fényképen szereplő anyagok tulajdonosa vagy kezelője.
A fotó nem sértheti egyetlen szervezet vagy személy védjegyét, szerzői jogát, erkölcsi jogát, szellemi jogát vagy magánélethez fűződő jogát sem.
A képeket PDF, PNG vagy JPEG formátumban, nagy felbontásban kell beküldeni.
RAW- vagy TIFF-képeket nem fogadunk el.
A fájlok mérete nem haladhatja meg a 5 megapixelt.
A fényképnek legalább 1600 pixel szélesnek (fekvő kép esetén) vagy magasnak (álló kép esetén) kell lennie.
A képeken fel kell tüntetni a hely megnevezését és az UNESCO Geopark nevét.

A kövek történetei
Minden szövegnek és fotónak a pályázó eredeti alkotásának kell lennie. A szöveg vagy fotó által ábrázolt anyagok nem lehetnek harmadik fél tulajdonában vagy kezelésében. A szöveg és a fotó tartalma nem sértheti egyetlen szervezet vagy személy védjegyét, szerzői jogát, erkölcsi jogait, szellemi jogait vagy magánélethez fűződő jogait sem.
A történeteket szöveges formátumban kell beküldeni minimum 300 szó, illetve maximum 450 szó terjedelemben.
A kapcsolódó fotókat PDF, PNG vagy JPEG formátumban, nagy felbontásban kell benyújtani. A fájl mérete nem haladhatja meg a 10 megapixelt. A fotónak legalább 1600 pixel szélesnek (fekvő kép esetén) vagy magasnak (álló kép esetén) kell lennie.
A történeteket és a fotókat a hely és az UNESCO Geopark nevével és dátummal is azonosítani kell.
Fontos: a fénykép csak a szöveg illusztrációja. A kiválasztás a szöveg minősége alapján történik.

A geoparkod öt érzéke
Minden pályaműnek a pályázó eredeti alkotásának kell lennie. A pályázatot Word dokumentumként kell benyújtani, öt részre (tapintás, látás, hallás, szaglás és ízlelés) bontva. Mindegyik résznek tartalmaznia kell egy 70–150 szó terjedelmű szöveget, amely kifejti, hogy a pályázó a területének mely jellemzőit tudja az öt érzékszervhez kapcsolni. (Pl. a szaglás esetében az eső utáni nedves fű különleges illata. A tapintás esetében egy különleges helyi szövet, egy különleges növény levele, egy különleges kőzet stb.)
A szöveg mellett a pályázók egy fényképet is küldhetnek (ez nem kötelező), amely a geopark érzékszervekhez kapcsolódó jellemzőjét illusztrálja.
A hang (hallás) esetében a pályázók küldhetnek egy rövid, pl. okostelefonnal készített hangfelvételt (mp3).

3. Nyelv
Minden pályaművet helyi vagy nemzeti nyelven kell írni.

4. Fényképek módosítása
A fotókat azok eredeti állapotában kell benyújtani, a fényképek semmilyen módon nem módosíthatóak, beleértve egyebek mellett a képen lévő témák eltávolítását, hozzáadását, megfordítását vagy eltorzítását. Kivételt képez a képfeldolgozás során szokásos léptékű optimalizálás (poreltávolítás, képkivágás, az expozíció, a színek és a kontraszt észszerű beállítása stb.). A szabálysértőket kizárjuk a pályázatból, megfosztjuk őket a nyeremény(ek)től, és eltiltjuk őket a jövőbeni GGN-versenyeken való részvételtől.

5. A benyújtási módja és folyamata
A pályázatokat kizárólag akkor fogadjuk el, ha azokat a verseny hivatalos kommunikációs csatornáján keresztül küldték be. A nem megfelelő módon benyújtott pályázatokat semmisnek tekintjük.

Folyamat: A pályázatok a regisztrációs oldal kitöltésével érkeznek be, azokat közvetlenül a területedet érintő UNESCO Geoparkhoz küldjük meg. A GGN ütemtervét követve minden UNESCO Geopark kiválaszt három helyi győztest. Ha az adott geopark az egyetlen egy országban, akkor a három nyertes pályázatot közvetlenül a GGN-nek küldi el a kísérő angolra lefordított szöveggel együtt. Ha egy országban több geopark van (Magyarországra ez érvényes), akkor az összes helyi geopark elküldi a három nyertes pályázatát a nemzeti geopark szervezetnek (ez Magyarország esetében a Geopark Magyar Nemzeti Bizottság). Az egyes helyi UNESCO Geoparkok három nyertese közül a nemzeti geopark szervezet országos szinten kiválaszt három győztest, és elküldi pályázatukat a GGN részére az angolra lefordított kísérő szöveggel együtt. Mind a három nemzeti győztes közül a GGN kiválaszt három nemzetközi GGN-győztest, akik GGN-díjat kapnak.

6. Bírálat
A pályázatokat a Globális Geopark Hálózat által kijelölt szakértői testület bírálja el. A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye.

7. Kizárás
A Global Geopark Network fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan pályázatot, amelyet nem tart megfelelőnek, vagy nem felel meg a megadott versenyszabályoknak.

8. Díjak
A nyereményeket egy későbbi időpontban jelentik be. A nyeremények nem átruházhatóak, azok készpénzre nem átválthatóak.

9. A szövegek és fotók felhasználása
A versenyen való részvétellel a pályázók beleegyeznek abba, hogy a beküldött szövegeket és fotókat a Globális Geopark Hálózat reklámcélokra felhasználhatja, a GGN adatbázisába integrálhatja, és további ellentételezés nélkül bármilyen médiában reklámcélokra felhasználhatja. A GGN a képeket és a szövegeket a fentiek szerint korlátozott és észszerű felhasználás céljából újra felhasználhatja, amennyiben a felhasználás nem sérti a tulajdonos jogait, és nem akadályozza őt abban, hogy a művével tetszése szerint rendelkezzen. A fent említett feltétel szerint a képek – ideértve a szövegekhez kapcsolódó képeket is – újrafelhasználása oktatási, promóciós/reklámozási célokra, hírszolgáltatásra, oktatásra vagy kutatásra, valamint a nyilvánosság javára nem sérti a szerzői jogokat, és azt a tulajdonos engedélyezi. Ugyanez vonatkozik a közösségi médiára is.

10. A verseny időtartama
A verseny 2024. április 1-jén kezdődik, és minden pályázatnak 2024. december 31-ig kell beérkeznie. A nyerteseket 2025 márciusában hirdetik ki.

11. Jogi megfelelés
Minden szövetségi, állami és helyi törvény és szabályozás alkalmazandó. A verseny nem érvényes ott, ahol annak megrendezése tilos. A versenyen való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják a jelen szabályokat, valamint a zsűri és a Globális Geopark Hálózat döntéseit, amelyek a versennyel kapcsolatos kérdésekben kötelező érvényűek és véglegesek.