REGULAMENT DE CONCURS

1. Eligibilitate

Odiseea Vizuală a Pământului
Concursul este deschis tuturor fotografilor din întreaga lume, indiferent de vârstă,

Poveștile Pietrei
Concursul este deschis tuturor rezidenților unui Geoparc UNESCO din întreaga lume, indiferent de vârstă,

Cele 5 Simțuri ale Geoparcului Tău
Concursul este deschis tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani care locuiesc într-un Geoparc UNESCO. Fiecare participant are voie să depună maximum o înregistrare.
Important: Aplicațiile pot fi individuale sau pot fi rezultatul lucrului comun al unei clase sau al unui club de tineret. Clasa sau clubul poate depune o singură cerere, persoana care depune cererea trebuie să fie conducătorul educațional al acestei lucrări colective.

La cele trei concursuri, nu pot participa angajații unui Geoparc Internațional UNESCO, membrii familiei lor apropiate și orice persoană implicată în organizarea sau jurizarea concursului.

2. Ghid de depunere

Odiseea Vizuală a Pământului
Toate fotografiile trebuie să fi fost făcute într-un Geoparc Internațional UNESCO și trebuie să fie opera originală a participanților.
Nicio terță parte nu poate deține sau controla materialele pe care fotografia le conține.
Fotografia nu trebuie să încalce mărcile comerciale, drepturile de autor, drepturile morale, drepturile intelectuale sau drepturile de confidențialitate ale vreunei entități sau persoane.
Imaginile trebuie trimise în format PDF, PNG sau JPEG la rezoluție înaltă.
Nu vor fi acceptate imagini RAW sau TIFF.
Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 5 megapixeli.
Fotografia trebuie să aibă cel puțin 1.600 de pixeli lățime (dacă este o imagine orizontală) sau înălțime (dacă este o imagine verticală).
De asemenea, imaginile trebuie identificate și datate cu numele locului și numele Geoparcului UNESCO.

Poveștile Pietrei
Toate poveștile și fotografiile trebuie să fie opera originală a participanților. Nicio terță parte nu poate deține sau controla materialele pe care le conține povestea sau fotografia. Povestea și fotografia nu trebuie să încalce mărcile comerciale, drepturile de autor, drepturile morale, drepturile intelectuale sau drepturile de confidențialitate ale oricărei entități sau persoane.
Poveștile trebuie trimise în format text cu o dimensiune minimă: 300 de cuvinte și maxim 450 de cuvinte.
Fotografiile trebuie trimise în format PDF, PNG sau JPEG la rezoluție înaltă. Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 10 megapixeli. Fotografia trebuie să aibă cel puțin 1.600 de pixeli lățime (dacă este o imagine orizontală) sau înălțime (dacă este o imagine verticală).
Poveștile și fotografiile trebuie, de asemenea, identificate și datate cu numele locului și numele Geoparcului UNESCO.
Important: fotografia este doar o ilustrare a textului. Selecția se va face prioritar pe calitatea textului .

Cele 5 Simțuri ale Geoparcului Tău
Toate înregistrările trebuie să fie lucrarea originală a participanților. Înscrierea trebuie depusă ca document Word împărțit în 5 părți (atingerea, vederea, auzul, mirosul și gustul). În fiecare parte, ar trebui inclus un text între 70 și 150 de cuvinte, care să explice ce caracteristică a teritoriului lor se poate raporta participantul la fiecare dintre aceste 5 simțuri. (De exemplu: pentru miros, un miros special de iarbă umedă după ploaie. Pentru atingere, o anumită țesătură locală, o frunză specială a unei plante, o anumită piatră etc.)
Pe lângă text, deși nu este obligatoriu, participanții pot trimite o fotografie pentru a ilustra caracteristica Geoparcului legată de simțuri.
Pentru sunet (auz), participanții pot trimite o scurtă înregistrare audio realizată de un smartphone (mp3).

3. Limba
Toate cererile trebuie să fie scrise în limba locală sau națională.

4. Modificarea fotografiilor
Fotografia trebuie să fie în starea ei originală și nu poate fi modificată în niciun fel, inclusiv, dar fără a se limita la, eliminarea, adăugarea, inversarea sau deformarea subiectelor din cadru. Excepțiile includ optimizarea standard (înlăturarea prafului, tăierea, ajustări rezonabile ale expunerii, culorii și contrastului etc.). Cei care nu respectă regula vor fi excluși din concurs, lipsiți de orice premiu (premii) și interzis să participe la viitoarele concursuri GGN.

5. Canalul și modalitatea de trimitere
Înscrierile nu vor fi acceptate decât dacă sunt trimise prin canalul oficial al concursului. Înscrierile care nu au fost trimise prin canalul corespunzător vor fi șterse.

Proces: Candidaturile se fac prin completarea paginii de înscriere si vor fi trimise direct la Geoparcul cu care ești asociat. Urmând programul GGN, fiecare Geoparc va selecta 3 câștigători locali. Dacă acest Geoparc este singurul dintr-o țară, va trimite direct cele 3 candidaturi câștigătoare la GGN cu textul însoțitor tradus în engleză. Dacă într-o țară există mai multe Geoparcuri, toate Geoparcurile locale vor trimite candidatura celor 3 câștigători ai lor la Organizația Națională a Geoparcurilor. Dintre aceștia vor fi selectați 3 câștigători naționali, iar candidatura lor va fi tradusă în engleză și trimisă la GGN. La rândul său, GGN va selecta cei 3 câștigători internaționali care vor primi premiul GGN.

6. Jurizarea
Înscrierile vor fi evaluate de un juriu de experți numiți de Rețeaua Global a Geoparcurilor. Toate deciziile sunt definitive.

7. Descalificare
Rețeaua Global a Geoparcurilor își rezervă dreptul de a descalifica orice înscriere care este considerată inadecvată sau care nu este conformă cu regulile de concurs menționate.

8. Premii
Premiile vor fi anunțate la o dată ulterioară. Toate premiile sunt netransferabile și nu există alternative în numerar.

9. Utilizarea Poveștilor și a Fotografiilor
Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord ca poveștile și fotografiile trimise să poată fi utilizate de către Rețeaua Globală a Geoparcurilor în scopuri publicitare, să fie integrate în baza de date GGN și să fie utilizate în scopuri promoționale în orice media fără compensație suplimentară. GGN poate reutiliza imaginile și textele însoțite de imagini/poze ca mai sus pentru utilizări limitate și rezonabile, atâta timp cât utilizarea nu interferează cu drepturile proprietarului sau nu împiedică dreptul acestuia de a folosi lucrarea după cum dorește, În condiția menționată mai sus, re -utilizarea imaginilor și a textelor însoțite de imagini/poze ca mai sus, în scopuri educaționale, promoționale/reclame ale GGN, reportaje de știri, predare sau cercetare, și în beneficiul publicului nu este o încălcare de copyright și este aprobată de către proprietar. Aceleași condiții se aplică și pentru social media.

10. Durata Concursului
Concursul va începe la 1 aprilie 2024 și toate înscrierile trebuie să fie primite până la 31 decembrie 2024. Câștigătorii vor fi anunțați în martie 2025.

11. Conformitate legală
Se aplică toate legile și reglementările federale, de stat și locale. Concursul este anulat acolo unde este interzis. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord să respecte aceste reguli și deciziile juraților și ale Rețelei Globale a Geoparcurilor, care sunt obligatorii și definitive în chestiunile legate de acest concurs.