THỂ LỆ CUỘC THI

1. Điều kiện tham gia

Hành trình trải nghiệm (Odyssey) Trực quan Trái Đất.
Dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới, không phân biệt tuổi tác.

Những câu chuyện của Đá.
Dành cho tất cả cư dân của Công viên địa chất UNESCO trên toàn thế giới, không phân biệt tuổi tác.

5 Giác quan về Công viên Địa chất của bạn
Cuộc thi dành cho tất cả thanh, thiếu niên 12-18 tuổi sống trong Công viên địa chất UNESCO. Mỗi người tham gia được gửi tối đa một bài dự thi.
Chú ý: Việc đăng ký tham gia áp dụng cho từng cá nhân hoặc tập thể (một lớp học hoặc một câu lạc bộ thanh, thiếu niên). Một lớp học hoặc một câu lạc bộ chỉ được nộp một đơn, người nộp đơn phải là người lãnh đạo giáo dục của tập thể đó.

Đối với nội dung thi thứ 3, nhân viên của CVĐC UNESCO Toàn cầu, các thành viên gia đình trực hệ của họ và bất kỳ ai tham gia tổ chức hoặc giám khảo cuộc thi đều không được tham gia.

2- Hướng dẫn nộp hồ sơ

Hành trình trải nghiệm Trực quan Trái Đất
Tất cả các bức ảnh phải được chụp trong CVĐC UNESCO Toàn cầu và phải là tác phẩm gốc của những người tham gia.
Không có bên thứ ba nào có quyền sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ tài liệu nào có trong ảnh.
Bức ảnh không được vi phạm nhãn hiệu, bản quyền, quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
Hình ảnh phải được gửi ở định dạng PDF, PNG hoặc JPEG ở độ phân giải cao.
Hình ảnh ở định dạng RAW hoặc TIFF sẽ không được chấp nhận.
Kích thước file không được vượt quá 5 megapixel.
Ảnh phải rộng ít nhất 1.600 pixel (nếu là ảnh ngang) hoặc cao (nếu là ảnh dọc).
Hình ảnh cũng phải được xác định và ghi ngày tháng kèm theo tên địa điểm và tên Công viên địa chất UNESCO.

Câu chuyện của Đá
Tất cả các câu chuyện và hình ảnh phải là tác phẩm gốc của người dự thi. Không có bên thứ ba nào được sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ tài liệu nào có trong câu chuyện hoặc bức ảnh. Câu chuyện và hình ảnh không được vi phạm nhãn hiệu, bản quyền, quyền nhân thân, quyền trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
Các câu chuyện phải được gửi ở định dạng văn bản với độ dài tối thiểu: 300 từ và tối đa 450 từ.

Các ảnh liên quan phải được gửi ở định dạng PDF, PNG hoặc JPEG ở độ phân giải cao. Kích thước file không được vượt quá 10 megapixel. Ảnh phải rộng ít nhất 1.600 pixel (nếu là ảnh ngang) hoặc cao (nếu là ảnh dọc).

Các câu chuyện và hình ảnh cũng phải được xác định và ghi ngày tháng kèm theo tên địa điểm và tên Công viên địa chất UNESCO.
Chú ý: hình ảnh chỉ là minh họa cho bài viết. Việc lựa chọn sẽ được tiến hành dựa trên ưu tiên về chất lượng bài viết.

5 giác quan về CVĐC của bạn
Tất cả các bài dự thi phải là tác phẩm gốc của người dự thi. Bài dự thi phải được gửi theo định dạng văn bản Word và được chia thành 5 phần (xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác). Trong mỗi phần, nên bao gồm một đoạn văn từ 70 đến 150 từ, giải thích đặc điểm nào trong lãnh thổ của CVĐC mà người tham có thể liên quan đến từng giác quan trong số 5 giác quan này. (Ví dụ: về mùi, mùi đặc biệt của cỏ ướt sau cơn mưa. Đối với xúc giác, một loại vải địa phương cụ thể, một chiếc lá đặc biệt của cây, một tảng đá cụ thể, v.v.).
Ngoài phần viết, tuy không bắt buộc nhưng người dự thi có thể gửi 1 bức ảnh minh họa đặc trưng của Công viên địa chất liên quan đến giác quan.
Đối với âm thanh (thính giác), người tham gia có thể gửi một bản ghi âm ngắn (mp3) được thu âm bằng điện thoại thông minh.

3. Ngôn ngữ
Tất cả các ứng dụng phải được viết bằng ngôn ngữ địa phương hoặc ngôn ngữ quốc gia.

4. Thay đổi về hình ảnh
Ảnh dự thi phải ở trạng thái nguyên thủy và không thể thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa, thêm, đảo ngược hoặc làm biến dạng đối tượng trong khung. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm tối ưu hóa tiêu chuẩn (loại bỏ bụi, cắt xén, điều chỉnh hợp lý về độ phơi sáng, màu sắc và độ tương phản, v.v.). Những người vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi, tước bỏ mọi giải thưởng và bị cấm tham gia các cuộc thi GGN trong tương lai.

5. Kênh nộp bài và quy trình
Bài dự thi sẽ không được chấp nhận trừ khi được gửi qua kênh cuộc thi chính thức. Các bài dự thi không được gửi qua kênh thích hợp sẽ bị xóa.

Quy trình: Việc đăng ký tham gia được thực hiện bằng cách điền vào trang đăng ký và sẽ được gửi trực tiếp đến UGGp mà bạn có liên kết. Theo lịch trình từ GGN, mỗi UGGp sẽ chọn ra 3 người chiến thắng UGGp tại địa phương. Nếu Công viên địa chất này là công viên duy nhất trong một quốc gia, nó sẽ gửi trực tiếp 3 ứng viên chiến thắng đến GGN kèm theo văn bản được dịch sang tiếng Anh. Nếu một quốc gia có nhiều hơn một Công viên địa chất, tất cả các Công viên địa chất địa phương sẽ gửi hồ sơ ứng cử của 3 người chiến thắng đến Tổ chức Công viên địa chất của quốc gia đó. Trong số 3 người chiến thắng của mỗi UGGp địa phương, Tổ chức Công viên địa chất Quốc gia sẽ chọn ra 3 người chiến thắng ở cấp quốc gia và sẽ gửi ứng cử viên của họ tới GGN kèm theo văn bản được dịch sang tiếng Anh. Trong số 3 người chiến thắng cấp Quốc gia, GGN sẽ chọn ra 3 người chiến thắng GGN quốc tế để nhận giải thưởng GGN.

6. Đánh giá bài dự thi
Các bài dự thi sẽ được đánh giá bởi một nhóm chuyên gia do Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu chỉ định. Mọi quyết định của nhóm chuyên gia đều là quyết định tối hậu.

7. Bài dự thi không đủ tư cách
Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu có quyền loại bất kỳ bài dự thi nào được coi là không phù hợp hoặc không tuân thủ các quy tắc cuộc thi đã nêu.

8. Giải thưởng
Giải thưởng sẽ được công bố sau một thời gian. Tất cả các giải thưởng đều không thể được chuyển nhượng và không thể thay thế bằng tiền mặt.

9. Quyền sử dụng Câu chuyện và Hình ảnh
Khi tham gia cuộc thi, những người tham gia đồng ý rằng các câu chuyện và ảnh đã gửi có thể được Mạng Công viên địa chất toàn cầu sử dụng cho mục đích quảng cáo, được tích hợp trong cơ sở dữ liệu GGN và được sử dụng cho mục đích quảng bá trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không phải trả thêm phí. GGN có thể sử dụng lại hình ảnh và văn bản kèm theo hình ảnh/hình ảnh như trên với mục đích sử dụng có giới hạn và hợp lý miễn là việc sử dụng đó không ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu hoặc cản trở quyền thực hiện tác phẩm theo ý muốn của chủ sở hữu. Theo điều kiện đã đề cập ở trên, việc sử dụng lại hình ảnh và văn bản kèm theo hình ảnh/hình ảnh như trên, cho các mục đích giáo dục, quảng bá/quảng cáo cho mục đích GGN, đưa tin, giảng dạy hoặc nghiên cứu và vì lợi ích của công chúng không phải là hành vi vi phạm bản quyền và được chủ sở hữu cho phép. Điều tương tự cũng áp dụng cho phương tiện truyền thông xã hội.

10. Thời lượng Cuộc thi
Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 và tất cả các bài dự thi phải được nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Danh tính người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2025.

11. Tuân thủ pháp luật
Tất cả các luật và quy định của quốc gia, liên bang, tiểu bang và địa phương đều phải được tuân thủ. Cuộc thi sẽ không được tổ chức ở nơi bị cấm. Khi tham gia cuộc thi, người tham gia đồng ý tuân thủ các quy tắc này cũng như các quyết định của ban giám khảo và Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, là những quyết định mang tính ràng buộc và tối hậu đối với các vấn đề liên quan đến cuộc thi này.