WIE KAN DEELNEMEN?

HOE KUNT U DEELNEMEN?

TOT WANNEER?

Controleer het wedstrijdreglement.

Earth Visual Odissey
De wedstrijd staat open voor alle fotografen wereldwijd, ongeacht leeftijd,

Stone's stories
De wedstrijd staat open voor alle inwoners van een UNESCO Geopark, ongeacht leeftijd,

De 5 zintuigen van jouw Geopark
De wedstrijd staat open voor alle jongeren van 12 tot 18 jaar die in een UNESCO Geopark wonen. Aanvragen kunnen individueel zijn of het resultaat zijn van gezamenlijk werk van een klas of jeugdclub. De klas of club kan slechts één aanvraag indienen, de persoon die de aanvraag indient moet de onderwijzend leider van dit collectieve werk zijn.

De voorwaarden voor deelname zijn beschreven in hoofdstuk 2 van het wedstrijdreglement

Alle bestanden moeten voor 31 december 2024 11.59 pm GMT zijn ingediend

AN IK MEERDERE KEREN DEELNEMEN?

Nee, meervoudige indiening is niet toegestaan

HOE IN TE SCHRIJVEN?

Inschrijving gaat via de registratie-bladzijde op onze website

WAT KAN IK WiNNEN?

Elk UNESCO Geopark beslist welke prijzen aan de winnaars in zijn grondgebied worden toegekend. De prijzen voor finalisten op het niveau van het Global Geoparks Network worden begin 2024 vastgesteld.