WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Deelname

Earth Visual Odissey
De wedstrijd staat open voor alle fotografen wereldwijd, ongeacht leeftijd,

Stone’s stories
De wedstrijd staat open voor alle inwoners van een UNESCO Geopark wereldwijd, ongeacht leeftijd.

De 5 zintuigen van jouw Geopark
De wedstrijd staat open voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar die in een UNESCO Geopark woont.
Elke deelnemer mag maximaal één inzending indienen.
Belangrijk: Aanvragen kunnen individueel zijn of het resultaat van gezamenlijk werk van een klas of jeugdclub. De klas of club kan slechts één aanvraag indienen, de persoon die de aanvraag indient moet de onderwijzend leider van dit collectieve werk zijn.

Medewerkers van een UNESCO Global Geopark, hun directe familieleden en iedereen die betrokken is bij de organisatie of jurering van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname aan de drie wedstrijden.

2. Vereisten
Earth Visual Odissey
Alle foto's moeten zijn gemaakt in een UNESCO Global Geopark en moeten het originele werk van de deelnemers zijn.
Geen enkele derde partij mag eigenaar of beheerder zijn. De foto mag geen inbreuk maken op het handelsmerk, auteursrecht, morele rechten, intellectuele rechten of privacyrechten van welke entiteit of persoon dan ook.
Afbeeldingen moeten worden ingediend in PDF-, PNG- of JPEG-formaat met hoge resolutie.
Er worden geen RAW-afbeeldingen of TIFF-afbeeldingen geaccepteerd.
De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 5 megapixels
De foto moet minimaal 1600 pixels breed zijn (bij een horizontale afbeelding) of hoog (bij een verticale afbeelding).
Afbeeldingen moeten worden gekenmerkt met datum, plaatsnaam en naam van het UNESCO Geopark.

Stone's stories
Alle verhalen en foto's moeten het originele werk van de deelnemer zijn. Geen enkele derde partij mag het verhaal of de foto bezitten of bewerken. Het verhaal en de foto mogen geen inbreuk maken op het handelsmerk, auteursrecht, morele rechten, intellectuele rechten of privacyrechten van welke entiteit of persoon dan ook.
Verhalen moeten worden ingediend in tekstformaat met minimaal 300 woorden en maximaal 450 woorden.
Gerelateerde foto's moeten worden ingediend in PDF-, PNG- of JPEG-formaat met hoge resolutie. De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 10 megapixels. De foto moet minimaal 1600 pixels breed zijn (bij een horizontale afbeelding) of hoog (bij een verticale afbeelding).
Verhalen en foto's moeten ook worden geïdentificeerd en gedateerd met de naam van de plaats en de naam van het UNESCO Geopark.
Belangrijk: de foto is slechts een illustratie van de tekst. De selectie zal prioritair gebeuren op basis van de tekstkwaliteit.

De 5 zintuigen van jouw Geopark
Alle inzendingen moeten het originele werk van de deelnemers zijn. De inzending moet worden ingediend als een Word-document, verdeeld in 5 delen (voelen, zien, horen, ruiken, proeven). In elk deel moet een tekst tussen de 70 en 150 woorden worden opgenomen waarin wordt uitgelegd welk kenmerk van zijn territorium de deelnemer kan relateren aan elk van deze 5 zintuigen. (Bijvoorbeeld: voor geur, een speciale geur van nat gras na de regen. Voor aanraking, een bepaalde lokale stof, een speciaal blad van een plant, een bepaalde steen, enz.).
Naast de tekst kunnen deelnemers, hoewel niet verplicht, één foto sturen om de kenmerken van het Geopark op het gebied van de zintuigen te illustreren.
Voor geluid (gehoor) kunnen deelnemers een korte geluidsopname opsturen, gemaakt met een smartphone (mp3).

3. Taal
Alle aanvragen moeten in de lokale of nationale taal worden geschreven.

4. Fotobewerking
De foto moet zich in oorspronkelijke staat bevinden en mag op geen enkele manier worden gewijzigd, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen, toevoegen, omkeren of vervormen van onderwerpen binnen het kader. Uitzonderingen zijn onder meer standaardoptimalisatie (stof verwijderen, bijsnijden, redelijke aanpassingen aan belichting, kleur en contrast, enz.). Overtreders worden uit de wedstrijd verwijderd, ontdaan van alle prijzen en uitgesloten van deelname aan toekomstige GGN-wedstrijden.

5. Indiening
Inzendingen worden alleen geaccepteerd, als ze worden ingediend via het officiële wedstrijdkanaal. Inzendingen die niet via het juiste kanaal zijn ingediend, worden uitgesloten.

Inzendingen worden gedaan door het invullen van de registratiepagina en worden rechtstreeks verzonden naar de UGGp waaraan u verbonden bent. Het UGGp selecteert 3 lokale winnaars. Als dit het enige deelnemende Geopark in een land is, worden deze 3 winnaars rechtstreeks als kandidaat naar GGN gestuurd, waarbij de begeleidende tekst in het Engels wordt vertaald. Als er voor meerdere Geoparken in een land inzendingen zijn, worden uit het totaal aan winnaars op nationaal niveau 3 winnaars geselecteerd en wordt hun kandidatuur naar GGN gestuurd met de begeleidende tekst vertaald in het Engels. Uit alle nationale winnaars zal GGN drie internationale GGN-winnaars selecteren die een GGN-prijs zullen ontvangen.

6. Beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld door een panel van deskundigen, aangesteld door het Global Geopark Network. Alle beslissingen zijn definitief.

7. Diskwalificatie
Het Global Geopark Network behoudt zich het recht voor om elke inzending te diskwalificeren die als ongepast wordt beschouwd of die niet in overeenstemming is met de vermelde wedstrijdregels.

8. Prijzen
De prijzen worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Alle prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet uitbetaald in contanten.

9. Gebruik van verhalen en foto's
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers ermee akkoord dat de ingezonden verhalen en foto's door het Global Geopark Network kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden, kunnen worden geïntegreerd in de GGN-database en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden in alle media zonder aanvullende compensatie. GGN kan afbeeldingen en teksten, vergezeld van afbeeldingen/foto's zoals hierboven toegelicht, hergebruiken voor beperkt en redelijk gebruik, zolang het gebruik de rechten van de eigenaar niet schaadt of zijn recht om met het werk te doen zoals hij wil, belemmert. Onder de bovengenoemde voorwaarde is dit hergebruik van afbeeldingen en teksten met afbeeldingen zoals hierboven beschreven, voor educatieve, promotionele/reclamedoeleinden van het GGN, nieuwsrapportage, onderwijs of onderzoek ten behoeve van het publiek geen inbreuk op het auteursrecht en toegestaan ​​door de eigenaar. Hetzelfde geldt voor sociale media.

10. Duur van de wedstrijd
De wedstrijd begint op 1 april 2024 en alle inzendingen moeten vóór 31 december 2024 zijn ontvangen. De winnaars worden in maart 2025 bekendgemaakt.

11. Wettelijke naleving
Alle nationale en lokale wetten en voorschriften zijn van toepassing. Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers akkoord met het naleven van deze regels en de beslissingen van de juryleden en het Global Geopark Network, die bindend en definitief zijn voor zaken die verband houden met deze wedstrijd.