KDO LAHKO SODELUJE?

KAKO SODELOVATI?

DO KDAJ?

Prosimo preverite pravila natečaja.

Vizualna odiseja Zemlja
Na natečaju lahko sodelujejo vsi fotografi po vsem svetu, ne glede na starost,

Pripovedi kamnine
Natečaja se lahko udeležijo vsi prebivalci UNESCO Geoparka, ne glede na starost,

5 čutov vašega Geoparka
Na natečaju lahko sodelujejo vsi mladi, stari od 12 do 18 let, ki prebivajo na območju UNESCO Geoparka.Prijave so lahko individualne ali pa so rezultat skupnega dela razreda ali mladinskega združenja. Razred ali združenje lahko predloži le eno prijavo. Oseba, ki predloži prijavo, pa mora biti pedagoški vodja tega skupinskega dela.

Pogoji za sodelovanje so podrobno opisani v pravilih natečaja v poglavju 2

Vse datoteke je potrebno predložiti do
31. decembra 2024 do 23:59.

ALI LAHKO PREDLOŽIM VEČ PRISPEVKOV?

Ne, predložitve večjega števila besedil niso dovoljene.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijava se lahko opravi preko spleta pod zavihkom "Prijava" na naši spletni strani.

KAJ LAHKO OSVOJIM?

Vsak UNESCO Geopark ima pravico samostojno določiti, katere nagrade bodo podeljene zmagovalcem na njihovem območju. Nagrade za finaliste na ravni Globalne mreže Geoparkov bodo določene v začetku leta 2024.