PRAVILA NATEČAJA

1. Upravičenost

Vizualna odiseja Zemlje
Na natečaju lahko sodelujejo vsi fotografi po vsem svetu, ne glede na starost,

Pripovedi kamnine
Natečaja se lahko udeležijo vsi prebivalci UNESCO Geoparka po vsem svetu, ne glede na starost,

5 čutov vašega Geoparka
Natečaja se lahko udeležijo vsi mladi, stari od 12 do 18 let, ki prebivajo na območju UNESCO Geoparka. Vsak udeleženec lahko pošlje največ en prispevek.Pomembno: Prijave so lahko individualne ali pa so rezultat skupnega dela razreda ali mladinskega združenja. Razred ali združenje lahko predloži le eno prijavo. Oseba, ki predloži prijavo, pa mora biti pedagoški vodja tega skupinskega dela.

V okviru 3 natečajev ne morejo sodelovati zaposleni v UNESCO Globalnem Geoparku, njihovi ožji družinski člani in vsi, ki sodelujejo pri organizaciji ali ocenjevanju natečaja.

2. Navodila za oddajo

Vizualna odiseja Zemlje
Vse fotografije morajo biti posnete v UNESCO Globalnem Geoparku in morajo biti izvirno delo prijaviteljev.
Gradiva, ki jih vsebuje fotografija, ne smejo biti v lasti ali pod nadzorom nobene tretje osebe.
Fotografija ne sme posegati v pravice blagovne znamke, avtorske pravice, moralne pravice, intelektualne pravice ali pravice do zasebnosti nobenega subjekta ali osebe.
Fotografije je potrebno predložiti v formatu PDF, PNG ali JPEG v visoki ločljivosti.
Slike RAW ali TIFF ne bodo sprejete.
Velikost datoteke ne sme presegati 5 megapikslov.
Fotografija mora biti vsaj 1,600 slikovnih pik široka (če gre za vodoravno fotografijo) ali visoka (če gre za navpično fotografijo).
Slike morajo biti tudi označene in datirane z imenom kraja in imenom UNESCO Geoparka.

Pripovedi kamnine
Vse zgodbe in fotografije morajo biti izvirno delo sodelujočih. Gradiva, ki jih vsebuje zgodba ali fotografija, ne smejo biti v lasti ali pod nadzorom nobene tretje osebe. Zgodba in fotografija ne smeta posegati v pravice blagovne znamke, avtorske pravice, moralne pravice, intelektualne pravice ali pravice do zasebnosti nobenega subjekta ali osebe.
Zgodbe je potrebno poslati v besedilni obliki z obsegom najmanj:300 besed in največ 450 besed.
Povezane fotografije je potrebno predložiti v formatu PDF, PNG ali JPEG v visoki ločljivosti. Velikost datoteke ne sme presegati 10 megapikslov. Fotografija mora biti vsaj 1,600 slikovnih pik široka (če gre za vodoravno fotografijo) ali visoka (če gre za navpično fotografijo). Zgodbe in fotografije morajo biti tudi označene in datirane z imenom kraja in imenom UNESCO Geoparka.
Pomembno: fotografija je le ilustracija besedila. Izbor bo opravljen prednostno glede na kakovost besedila.

5 čutov vašega Geoparka
Vsi prispevki morajo biti izvirno delo sodelujočih. Prispevek je potrebno predložiti v obliki dokumenta Word, razdeljenega na 5 delov (dotik, vid, sluh, vonj in okus). V vsak del je potrebno vključiti besedilo v obsegu od 70 do 150 besed, ki pojasnjuje, katero značilnost svojega območja lahko sodelujoči poveže z vsakim od teh 5 čutov. (Na primer: za vonj, poseben vonj mokre trave po dežju. Za otip, posebna lokalna tkanina, poseben list rastline, določena kamnina itd.).
Poleg besedila, čeprav ni obvezno, lahko sodelujoči posredujejo eno fotografijo, ki ponazarja značilnost geoparka, povezano s čutili.
Za zvok (sluh) lahko sodelujoči pošljejo kratek zvočni posnetek, narejen s pametnim telefonom (mp3).

3. Jezik
Vse prijave morajo biti napisane v lokalnem ali nacionalnem jeziku.

4. Spreminjanje fotografij
Fotografija mora biti v prvotnem stanju in je ni mogoče na noben način spreminjati, vključno z odstranjevanjem, dodajanjem, obračanjem ali izkrivljanjem predmetov v okviru. Izjeme vključujejo standardno optimizacijo (odstranjevanje prahu, obrezovanje, razumne prilagoditve osvetlitve, barv in kontrasta itd.) Kršitelji bodo izključeni iz natečaja, odvzeta jim bo nagrada(-e) in prepovedano jim bo sodelovati v prihodnjih natečajih GGN -Globalne mreže Geoparkov.

5. Način in postopek predložitve
Prijave ne bodo sprejete, če ne bodo posredovane preko uradnega kanala natečaja. Prijave, ki ne bodo oddane preko ustreznega kanala, bodo izbrisane.

Postopek: Kandidature se izvedejo z izpolnitvijo strani za prijavo in bodo neposredno poslane na UNESCO Globalni Geopark, s katerim ste povezani. V skladu z razporedom iz GGN bo vsak UNESCO Globalni Geopark izbral 3 lokalne zmagovalce. Če je ta Geopark edini v državi, bo 3 zmagovalne kandidature s spremnim besedilom, prevedenim v angleščino, neposredno poslal na GGN. Če je v državi več Geoparkov, bodo vsi lokalni Geoparki poslali kandidature svojih 3 zmagovalcev nacionalni organizaciji Geoparkov.

Med 3 zmagovalci vsakega lokalnega UNESCO Globalnega Geoparka bo nacionalna organizacija Geoparkov izbrala 3 zmagovalce na nacionalni ravni in njihovo kandidaturo poslala Globalni mreži Geoparkov s spremnim besedilom, prevedenim v angleščino. Med vsemi 3 zmagovalci na nacionalni ravni bo GGN izbrala 3 mednarodne zmagovalce, ki bodo prejeli nagrado GGN.

6. Ocenjevanje
Prispevke bo ocenjevala komisija strokovnjakov, ki jih bo imenovala Globalna mreža Geoparkov. Vse odločitve so dokončne.

7. Izključitev
Globalna mreža Geoparkov si pridržuje pravico, da izključi vsako prijavo, ki se zdi neprimerna ali ni v skladu z navedenimi pravili natečaja.

8. Nagrade
Nagrade bodo objavljene naknadno. Vse nagrade so neprenosljive in ne vsebujejo denarnih sredstev.

9. Uporaba zgodb in fotografij
S sodelovanjem na natečaju se udeleženci strinjajo, da lahko Globalna mreža Geoparkov uporabi posredovane zgodbe in fotografije v oglaševalske namene, jih vključi v podatkovno bazo GGN in jih uporabi v promocijske namene v katerem koli mediju brez dodatnega nadomestila. GGN lahko ponovno uporabi fotografije in spremljajoče slike besedil, kot omenjeno zgoraj za omejeno in razumno uporabo, če uporaba ne posega v pravice lastnika ali ovira njegovo pravico, da z delom ravna po svojih željah. Pod zgoraj navedenim pogojem, ponovna uporaba fotografij in spremljajočih fotografij besedil, za izobraževalne, promocijske/ oglaševalske namene GGN, poročanje novic, poučevanje ali raziskave in v korist javnosti ni kršitev avtorskih pravic in je dovoljena s strani lastnika. Enako velja za socialne medije.

10. Trajanje natečaja
Natečaj se prične 1. aprila 2024, vse prijave morajo prispeti do 31. decembra 2024. Zmagovalci bodo razglašeni marca 2025.

11. Pravna varnost in skladnost s predpisi
Veljajo vsi zvezni, državni in lokalni zakoni in predpisi. Natečaj je ničen, kjer je to prepovedano. S sodelovanjem v natečaju se sodelujoči strinjajo, da bodo upoštevali ta pravila ter odločitve žirije in Globalne mreže Geoparkov, ki so zavezujoče in dokončne v zadevah, ki se nanašajo na ta natečaj.