ใครเข้าร่วมได้บ้าง?

จะเข้าร่วมได้อย่างไร ?

หมดเขตเมื่อไร ?

กรุณาตรวจสอบ กติกาการประกวด

สำรวจโลกผ่านภาพถ่าย
การประกวดนี้สำหรับช่างภาพทุกคนทั่วโลก โดยไม่จำกัดอายุ,

ก้อนหินเล่าเรื่อง
การประกวดนี้สำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกทุกคน โดยไม่จำกัดอายุ,

5 สัมผัสอุทยานธรณี
การประกวดสำหรับเยาวชนทุกคนที่มีอายุ 12-18 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก การสมัครอาจเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยแบบกลุ่มสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน และผู้ที่ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นครูที่ดูแลผลงานนั้นๆ

เงื่อนไงการเข้าร่วมแสดงไว้ในบทที่ 2 ของกติกาการประกวด

ไฟล์ทั้งหมดต้องส่งภายในเวลา 23.59 GMT น. วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ฉันสามารถสมัครได้มากกว่า 1 กิจกรรมหรือไม่ ?

ไม่ได้ ไม่อนุญาตให้สมัครหลายกิจกรรม

ลงทะเบียนสมัครอย่างไร ?

สามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ จากหน้า ลงทะเบียนสมัครบนเวปไซต์ของเรา

การตัดสินผู้ชนะ

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแต่ละแห่งจะเป็นผู้ตัดสินการประกวดเอง ส่วนรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในระดับนานาชาติเครือข่ายอุทยานธรณีโลกจะมีการกำหนดในช่วงต้นปี 2567