HVEM KAN DELTA?

HVORDAN DELTA?

FRIST FOR INNSENDING?

Sjekk KONKURRANSEREGLENE:

Jordens visuelle odyssé:
Åpen for alle fotografer i alle aldre.

Steinenes histories:
Åpen for alle innbyggere i en UNESCO Global Geopark, ingen aldersbegrensning.

Geoparkens fem sanser:
Åpen for ungdom fra 12 til 18 år, som bor i en UNESCO Global Geopark. Bidrag kan være individuelle eller laget i samarbeid med eksempelvis en klasse eller en ungdomsklubb. Uansett er det bare tillatt med ett bidrag pr. deltaker og gjelder det et samarbeidsprosjekt, må dette sendes inn via lærer eller leder for fellesprosjektet.

Regler for deltagelse finner du i kapittel 2 under KONKURRANSEREGLER

Alle bidrag må leveres innen klokken 23.59, 31. desember 2024.

KAN JEG LEVERE FLERE BIDRAG?

Nei, det ikke tillatt å sende inn flere bidrag.

HVORDAN REGISTRERER JEG MEG?

Registrering skjer via vår nettside.

HVA KAN JEG VINNE?

Hver UNESCO Global Geopark kan selv bestemme premiene som deles ut til vinnerne i den enkelte geopark. Prisene som til slutt deles ut til de som når opp til den Internasjonale finalen i hver av kategoriene, vil bli gjort kjent i løpet av 2024.