STEINENS HISTORIER

Konkurransen “Steinens historier” er en hyllest til menneskenes forhold til Jordas stilltiende historiefortellere – steinene, mineralene, fossilene og selve landskapet. Disse elementene representere millioner av år lange historier, historier som rommer kunnskapen og hemmelighetene om vår planets lange utvikling.

Her inviteres du til å dele dine personlige historier, dine egne opplevelser i møte med naturens geologiske underverk – små og store!

Din historie, om den handler om småstein, en fossil, et mineral eller et landskap, blir en del av den store sagaen om Moder Jord. Den samlede fortellingen vil vise vårt evigvarende slektskap med naturen, vår forpliktelse til å forstå, respektere og beskytte vårt felles hjem.

Bli med på feiringen av Jordas små og store undre som vi kan se rundt oss i naturen! Hver historie har betydning, hver stemme kan bidra til endring. Gi de stilltiende historiefortellerne en stemme!