KONKURRANSEREGLER

1. Kvalifikasjoner :

Jordas visuelle odyssé:
Konkurransen er åpen for alle fotografer over hele verden, uavhengig av alder,

Steinenes historier :
Konkurransen er åpen for alle som bor i en UNESCO Global Geopark, hvor som helst i verden og uavhengig av alder.

Geoparkens fem sanser:
Konkurransen er åpen for alle ungdommer i alderen 12-18 år som bor i en UNESCO Global Geopark. Hver deltaker har lov til å sende inn maksimalt ett bidrag.

Viktig: Søknader kan være individuelle eller et resultat av felles arbeid fra en klasse eller ungdomsklubb. Klassen eller klubben kan kun sende inn ett bidrag og den som sender inn bidraget må være pedagogisk leder for det samlede arbeidet.

For alle de tre konkurransene : ansatte i en UNESCO Global Geopark, deres nærmeste familiemedlemmer og alle som er involvert i organisasjonen eller i bedømmelsen av konkurransene kan ikke delta.

2. Retningslinjer for innsending :

Jordas visuelle odyssé :

Alle bilder må ha blitt tatt i en UNESCO Global Geopark og deltakeren bør være opphavsperson. Tredjepart kan ikke ha opphavsrett, eie eller kontrollere noe materiale bildet inneholder. Bildet må ikke krenke varemerke, opphavsrett, moralske rettigheter, intellektuelle rettigheter eller rettigheter/personvern til noen enhet eller person.
Bilder skal sendes inn i PDF-, PNG- eller JPEG-format, med høy oppløsning. Ingen RAW-bilder eller TIFF-bilder vil bli akseptert. Filstørrelsen bør ikke overstige 5 megapiksler. Bildet må være minst 1600 piksler bredt (hvis et horisontalt bilde) eller høyt (hvis et vertikalt bilde). Bilder bør også identifiseres og dateres med navnet på stedet og navnet på den aktuelle UNESCO Globale Geoparken.

Steinenes historier
Alle historier og bilder må være deltakerens originale arbeid. Ingen tredjepart kan eie eller kontrollere noe materiale historien eller bildet inneholder. Historien og bildet må ikke krenke varemerke, opphavsrett, moralske rettigheter, intellektuelle rettigheter eller rettigheter til personvern til noen enhet eller person.

Historier skal sendes inn i tekstformat med en størrelse på minimum 300 ord og maksimum 450 ord. Relaterte bilder skal sendes inn i PDF-, PNG- eller JPEG-format med høy oppløsning. Filstørrelsen bør ikke overstige 10 megapiksler. Bildet må være minst 1600 piksler bredt (hvis et horisontalt bilde) eller høyt (hvis et vertikalt bilde). Historier og bilder bør også identifiseres og dateres med navnet på stedet og navnet på UNESCOs geopark. Viktig: bildet er bare en illustrasjon av teksten. Valget vil bli gjort prioritert på tekstkvaliteten.

Geoparkens fem sanser.
Alle bidrag må være deltakerens originale arbeide. Bidraget skal leveres som et Word-dokument delt inn i 5 deler (berøring, syn, hørsel, lukt og smak). Hver del skal være en tekst på mellom 70 og 150 ord, som forklarer hvilke kjennetegn ved deres territorium deltakeren kan relatere til hver av disse 5 sansene. (For eksempel: for lukt : en spesiell lukt av vått gress etter regnet. For berøring: et spesielt blad av en plante, en spesiell stein, etc). I tillegg til teksten, kan deltakere om ønskelig sende ett bilde for å illustrere Geoparkens karakteristikk knyttet til sansene.

For lyd (hørsel) kan deltakere sende et kort lydopptak tatt opp på smarttelefon (mp3).

3. Språk
Alle bidrag skal være skrevet på lokalt/nasjonalt språk

4. Foto
Bildet må være i sin opprinnelige tilstand og kan ikke endres på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, å fjerne, legge til, snu eller forvrenge motiver innenfor rammen. Unntak inkluderer standardoptimalisering (fjerning av støv, beskjæring, rimelige justeringer av eksponering, farge og kontrast, etc.). Brudd på disse reglene vil føre til at deltakeren blir fjernet fra konkurransen, fratatt alle premier og utestengt fra å delta i fremtidige GGN-konkurranser.

5. Innsending og videre prosess
Påmeldinger vil ikke bli akseptert med mindre de sendes inn via den offisielle konkurransekanalen. Påmeldinger som ikke sendes inn på riktig måte vil bli slettet. Prosess: Påmelding gjøres ved å fylle ut registreringssiden, som så vil bli sendt direkte til den Geoparken du er tilknyttet. Hver Geopark vil så velge 3 lokale Geopark-vinnere.

Alle de fire norske geoparkene kan sende sine 3 lokale vinnere til Norsk komite for geoparker og Geoarv. Komiteen vil velge ut tre vinnere og sende finalistene til Global Geoparks Network (GGN) med den tilhørende teksten oversatt til engelsk. Blant alle de nasjonale kandidatene vil GGN velge 3 internasjonale GGN-vinnere som vil motta hver sin GGN-pris.

6. Bedømmelse
Bidragene vil bli bedømt av et panel av eksperter oppnevnt av Global Geoparks Network. Alle avgjørelser er endelige.

7. Diskvalifikasjon
Global Geoparks Network forbeholder seg retten til å diskvalifisere ethvert bidrag som anses som upassende eller ikke er i samsvar med oppgitte konkurranseregler.

8. Premier
Premiene vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Premiene kan ikke overføres til andre og det er ingen pengepremier

9. Bruk av historier og bilder
Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne at historier og bilder som sendes inn kan brukes av Global Geopark Network til reklameformål, legges inn i GGN-databasen og brukes i alle medier uten ytterligere kompensasjon.
GGN kan gjenbruke bilder og tekster, samt bilder/foto som nevnt ovenfor, til begrenset bruk, så lenge bruken ikke griper inn i eierrettighetene eller hindrer rett til egen bruk. I henhold til ovennevnte vilkår; gjenbruk av bilder og tekster, medfølgende bilder/foto som nevnt over, kan GGN også gjenbruke dette i undervisningsøyemed, i nyhetssaker, reklame/promotering eller forskningsøyemed, så lenge dette ikke er et brudd på opphavsretten og er tillatt av eier. Det samme gjelder for bruk i sosiale medier

10. Konkurransens varighet
Konkurransen starter 1. april 2024 og alle bidrag må være mottatt innen 31. desember 2024. Vinnerne vil bli annonsert i mars 2025.

11. Juridisk samsvar
Alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter gjelder. Ved å delta i konkurransen, godtar deltakerne å overholde disse reglene og respekter avgjørelsene til dommerne og Global Geopark Network. Endelige resultater er bindende og endelige