CO OPOWIADAJĄ KAMIENIE?

Konkurs Co opowiadają kamienie? jest wyrazem uznania dla naszej więzi z milczącymi gawędziarzami Ziemi - skałami, minerałami, skamieniałościami i krajobrazami. Każdy element i krajobraz zawiera w sobie eony historii, skrywając tajemnice ewolucji naszej planety.

Ten konkurs zaprasza do dzielenia się osobistymi opowieściami, uchwycenia wyjątkowego połączenia z cudami natury. Chodzi o emocje, wspomnienia i poczucie zachwytu, jakie wywołują.

Twoja historia, niezależnie od tego, czy dotyczy skały, skamieniałości, minerału czy krajobrazu, dodaje się do zbiorowej sagi Ziemi. To świadectwo naszego trwałego pokrewieństwa z naturą oraz zaangażowania w zrozumienie i ochronę ukochanego miejsca.

Świętujmy więc te cuda i pielęgnujmy nasze więzi z naturą. Każda opowieść jest ważna, każdy głos ma znaczenie i razem możemy dokonać zmiany. Ten konkurs nie jest podróżą w czasie, ale podróżą serca, świętowaniem naszych wspólnych więzi z cichymi opowieściami Ziemi.