KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

DO KIEDY?

Prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu.

Podróż po Ziemskich Krajobrazach
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów na całym świecie, niezależnie od wieku,

Co opowiadają kamienie?
Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Geoparku UNESCO, niezależnie od wieku,

5 zmysłów Twojego Geoparku
Konkurs jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi w wieku 12-18 lat mieszkających w Geoparku UNESCO. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub być wynikiem wspólnej pracy klasy lub klubu młodzieżowego. Klasa lub klub może złożyć tylko jeden wniosek, a osoba składająca wniosek musi być liderem grupy (np. nauczycielem bądź opiekunem)

Warunki uczestnictwa zostały szczegółowo opisane w rozdziale 2 regulaminu konkursu

Wszystkie pliki muszą zostać przesłane do
31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59.

CZY MOGĘ PRZESŁAĆ KILKA ZGŁOSZEŃ?

Nie, wielokrotne zgłoszenia nie są dozwolone.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracji można dokonać online za pośrednictwem zakładki "Rejestracja" na naszej stronie internetowej.

CO MOGĘ WYGRAĆ?

Każdy Geopark UNESCO samodzielnie decyduje o nagrodach przyznawanych zwycięzcom na swoim terytorium. Nagrody dla finalistów na poziomie Światowej Sieci Geoparków zostaną określone na początku 2024 roku.